Privacybeleid

 

    1. Uw persoonlijke gegevens blijven privé en vertrouwelijk. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen, verhuren of ruilen met andere bedrijven. Alle verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor Duva Trade Ltd. Wij zullen u nooit ongevraagd e-mail sturen. Als u ervoor kiest om u te abonneren op de Revita Veda nieuwsbrief, zult u regelmatig e-nieuwsbrieven van ons ontvangen. Duidelijke afmeldingsgegevens staan altijd op de nieuwsbrief.3. Als u ervoor kiest om onze e-nieuwsbrief niet te ontvangen, zullen wij alleen contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden, u uw orderbevestiging te sturen, contact met u op te nemen over eventuele problemen met de betaling of uw bestelling om u te informeren over wijzigingen in uw account. Wij zullen u verder niet per e-mail benaderen.4. Deze site maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Wij plaatsen bijvoorbeeld een cookie zodat het systeem weet wat er in uw winkelwagen zit en deze niet geleegd wordt als u een andere pagina bezoekt.Wij plaatsen geen tracking cookies die gebruikt worden voor advertenties op uw pc, wat betekent dat u van ons niet van die vervelende advertenties op andere websites krijgt die u lijken te volgen, zelfs als u naar bed gaat.

Beveiliging

    1. Wanneer u een bestelling plaatst op onze website, worden uw gegevens gecodeerd.
      2. Wij ontvangen nooit uw volledige creditcardgegevens en bewaren deze gegevens nergens in onze systemen.

De bescherming van uw privacy is voor ons van het grootste belang. Hieronder leest u hoe wij met uw gegevens omgaan.

Ons volledige privacybeleid vindt u hieronder:

GEGEVENSBESCHERMING 

Sectie 1 Algemeen

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens (bijv. titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardnummer) uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van het gegevensbeschermingsrecht van de Europese Unie (EU). De volgende bepalingen informeren u, naast de informatie over de verwerkingsdoeleinden, ontvangers, rechtsgrondslagen en bewaartermijnen, ook over uw rechten en de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze websites. Indien u via links op onze pagina's naar andere sites wordt geleid, gelieve u op de hoogte te stellen van het respectieve gebruik van uw gegevens aldaar.

Afdeling 2 Gegevensverwerking voor de uitvoering van opdrachten

(1) Doel van de gegevensverwerking Uw persoonsgegevens die u ons tijdens het bestelproces verstrekt, zijn noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst met ons. U bent niet verplicht uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Zonder uw adres kunnen wij u de goederen echter niet toesturen. Voor sommige betalingsmethoden vragen wij de nodige betalingsgegevens om deze door te geven aan een door ons aangestelde betalingsdienstaanbieder. De verwerking van uw tijdens het bestelproces verzamelde gegevens dient dus uitsluitend voor de uitvoering van het contract. Als u ons een verzoek stuurt per e-mail of via het contactformulier, enz. voordat het contract (aankoop) is gesloten, verwerken wij de verkregen gegevens om precontractuele maatregelen uit te voeren en uw vragen over bijvoorbeeld onze producten te beantwoorden.(2) Rechtsgrondslag De rechtsgrondslag voor deze verwerking is vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR.(3) Categorieën ontvangers Betalingsdienstverlener, verzenddienstverlener, hostingprovider, eventueel merchandisemanagementsysteem, eventueel leveranciers (dropshipping).(4) Duur van de opslag Wij slaan de voor de uitvoering van het contract vereiste gegevens op totdat de wettelijke garantie en eventueel de contractuele garantietermijnen aflopen. De commercieel en fiscaal vereiste gegevens bewaren wij gedurende de wettelijke termijnen, doorgaans tien jaar. De voor de uitvoering van precontractuele maatregelen verwerkte gegevens worden gewist zodra de maatregelen zijn uitgevoerd en het contract niet kan worden gesloten.

Sectie. 3 Opmerkingen

(1) Doel van de gegevensverwerking Het geven van commentaar is mogelijk. Uw persoonlijke gegevens (bijv. naam/pseudoniem, e-mailadres, website) die in dit kader worden verzameld, worden uitsluitend verwerkt om uw opmerkingen te publiceren. (2) RechtsgrondslagDe rechtsgrondslag voor deze verwerking is vastgelegd in artikel 6 (1) (f) van de GDPR.(3) Gerechtvaardigd belangOnze gerechtvaardigde interesse is de openbare uitwisseling van meningen van gebruikers over specifieke onderwerpen en producten. De publicatie dient onder andere het doel van transparantie en meningsvorming. Uw belang bij gegevensbescherming blijft behouden, aangezien u uw commentaar onder een pseudoniem kunt publiceren.(4) Duur van de opslagEr is niet voorzien in een bepaalde opslagperiode. U kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering van uw commentaar.(5) Recht van bezwaarU heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die is uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR en die niet dient voor direct marketing om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.In het geval van direct marketing kunt u echter te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking.

Sectie. 4

Wij maken gebruik van de payment service provider Stripe, Inc, wanneer u een betaling indient worden uw gegevens verzameld door het bedrijf Stripe, u kunt hun Privacy Policy raadplegen.

Sectie 5 Informatie over cookies

(1) Doel van de gegevensverwerkingDeze website maakt gebruik van technisch noodzakelijke cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die voor een korte periode in of door uw internetbrowser op uw computersysteem worden opgeslagen. Andere cookies blijven permanent opgeslagen en herkennen uw browser bij een volgend bezoek. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw wachtwoorden voor een klantenaccount permanent op te slaan.(2) RechtsgrondslagDe rechtsgrondslag voor deze verwerking is vastgelegd in artikel 6 (1) (f) van de GDPR.(3) Gerechtvaardigd belangOnze gerechtvaardigde belangen zijn de functionaliteit van onze website. De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies en langetermijncookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken om uw belang bij gegevensbescherming te behouden.(4) Duur van de opslagDe technisch noodzakelijke cookies worden gewoonlijk verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Permanent opgeslagen cookies blijven enkele minuten tot meerdere jaren opgeslagen.(5) HerroepingsrechtAls u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, kunt u het gebruik van cookies in uw internetbrowser deactiveren. Uw toestemming voor permanente cookies kunt u te allen tijde intrekken door de cookies in uw browserinstellingen te verwijderen.

Sectie 6 Nieuwsbrief

(1) Doel van de gegevensverwerkingWanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt voor reclamedoeleinden, d.w.z. de nieuwsbrief informeert u met name over producten uit ons assortiment. Voor statistische doeleinden kunnen wij evalueren welke links in de nieuwsbrief worden bekeken. Het is voor ons echter niet herkenbaar welke concrete persoon de links heeft bekeken. De volgende toestemming heeft u afzonderlijk of in het kader van het bestelproces uitdrukkelijk gegeven: Aanmelden voor de nieuwsbrief.(2) RechtsgrondslagDe rechtsgrondslag voor deze verwerking is vastgelegd in artikel 6 (1) (a) van de GDPR.(3) Categorieën ontvangersIndien nodig: nieuwsbriefaanbieder(4) Duur van de opslagUw e-mailadres wordt alleen opgeslagen voor de respectievelijke duur van uw aanmelding.(5) Recht van herroepingU kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich als volgt afmelden: Via een afmeldlink in de nieuwsbrief

Sectie 7 Uw rechten als betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u de 'betrokkene' in de zin van de GDPR en heeft u de volgende rechten tegenover ons, de verwerkingsverantwoordelijke:

1. Recht op informatieU kunt ons verzoeken om informatie over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt op grond van artikel 15 van de GDPR.

2. Recht op rectificatieAls uw aan ons verstrekte persoonsgegevens niet actueel of niet accuraat zijn, heeft u het recht om op grond van artikel 16 van de GDPR wijzigingen in uw persoonsgegevens te vragen. U heeft ook het recht om ons te verzoeken een onvolledig gegeven aan te vullen.

3. Recht op wissenU heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen en te vragen om verwijdering van uw gegevens op grond van artikel 17 van de GDPR.

4. Recht op beperking van de verwerkingU heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken op grond van artikel 18 van de GDPR.

5. Recht op gegevensportabiliteitU heeft het in artikel 20 van de GDPR bedoelde recht om uw aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en heeft het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

6. Recht om de op grond van de gegevensbeschermingswetgeving gegeven toestemming in te trekkenU heeft het in artikel 7, lid 3, bedoelde recht om de door u gegeven toestemming op grond van de gegevensbeschermingsbepalingen te allen tijde in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan onverlet.

7. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteitAls u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR, hebt u het in artikel 77 van de GDPR bedoelde recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk).

Let ook op uw recht van bezwaar krachtens artikel 21 GDPR:

a) In het algemeen: gemotiveerd bezwaar vereistAls de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt om - ons hoger gerechtvaardigd belang uit te voeren (rechtsgrondslag: Artikel 6 (1f) GDPR)of- ter bescherming van het algemeen belang (rechtsgrondslag: Artikel 6 (1e) GDPR), heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van de bepalingen van de GDPR.

In geval van bezwaar zullen wij de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

b) Speciaal geval van direct marketing: eenvoudig bezwaar is voldoendeWanneer de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht te allen tijde en zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen de verwerking; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking:Duva Trade OU

Uustalu tn 12 Haabersti linnaosa,Tallinn Harju maakond 13516Estland

feedback@revitaveda.com